Wybrane zagadnienia
O produkcja roślinna i zwierzęca
O mechanizacja rolnictwa, ekonimika i zarządzanie
O specjalizacja, zajęcia praktyczne
O przepisy ruchu drogowego
O język angielski
Umożłiwia zdobycie umiejętności prowadzenia własnego gospodarstwa rolnego,uzyskiwania środków z Unii Europejskiej, prowadzenia rachunkowości w firmach okołorolniczych, gospodarowania w lasach i użytkowania koni.

                      ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU
1) z dnia 4 czerwca 2003 r.
w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach: cukiernik, mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych…. technik rolnik
§ 1. 1. Określa się podstawy programowe kształcenia w następujących zawodach objętych klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego, stanowiącą załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. Nr 63, poz. 571):
technik rolnik - symbol cyfrowy 321[05];
<http://www.legeo.pl/prawo/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-i-sportu-z-dnia-4-czerwca-2003-r-w-sprawie-podstaw-programowych-ksztalcenia-w-zawodach-cukrownik-mechanik-operator-pojazdow-i-maszyn-rolniczych-monter/zal16/>

Komu potrzebne wykształcenie rolnicze?
Jan Giera, kierownik działu ekonomiki Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach:

Dziś zgodnie z prawem ziemię mogą kupić osoby co najmniej ze średnim wykształceniem (bez względu na kierunek), a jeśli mają skończoną tylko zawodówkę, musi to być zawodówka rolnicza. Wykształcenie kierunkowe przydaje się także (np. młodym rolnikom), by korzystać z kredytów albo niektórych unijnych programów pomocowych. Potrzebne jest także ludziom, którzy chcą odziedziczyć gospodarstwo, np. po rodzicach przechodzących na rentę. Ludzie twierdzą też, że często banki i notariusze pytają o kwalifikacje. Niektóre osoby chcą się uczyć także dlatego, że boją się, że w przyszłości przepisy wymagające kwalifikacji ograniczą im dostęp do ziemi albo unijnych pieniędzy.
Szczegółowy Plan Nauczania na kierunku Technik Rolnik (plik doc)
Adres:  09-402 Płock, ul. 3 Maja 18
kom.:     601 191 557, tel/fax: 24 264 72 35
TECHNIK ROLNIK
mail:  policealne(at)pulpolicealne.edu.pl
witryna:         www.pulpolicealne.edu.pl